Fakultet političkih nauka, 28.03.2019

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2OBAVJEŠTENJE ZA ENGLESKI JEZIK STRUKE 2
II GODINA


POLITIKOLOGIJA I MEĐUNAR. ODNOSI (SADAŠNJA I RANIJE GENERACIJE)
EVROPSKE STUDIJE (RANIJE GENERACIJE)


RASPORED ISPITA
Redovni kolokvijum 15. april
Popravni kolokvijum 20. maj
Redovni završni ispit 27. maj
Popravni završni ispit 18. jun
Satnica i raspored po grupama biće naknadno objavljeni.
Materijal za kolokvijum (hendauti 1-4) može se uzeti u fotokopirnici Prka u blizini FPN.
U materijal za ispit spada i audiovideo materijal (linkovi navedeni u materijalu).


Predmetni nastavnik,
Vesna Bulatović