Fakultet političkih nauka, 29.10.2017

Vježbe iz predmeta "Institucije EU"Čas vježbi biće održan u utorak, nakon časa predavanja. Studenti su u obavezi da pročitaju članak iz attachmenta.

 

Dokumenti