Fakultet političkih nauka, 18.06.2019

STUDIJE RODA - termini polaganja ispitaIspit iz predmeta Studije roda, kod prof. dr Sonje Tomović-Šundić, održaće se u sljedećim terminima:

- Završni ispit - 20.06.2019. godine sa početkom u 13.00h

- Popravni završnog ispita - 27.06.2019. godine sa početkom u 13.00.

Broj posjeta : 225