Fakultet političkih nauka, 03.06.2019

Rezultati završnog ispitaU dodatku.

Ocjena se dobija zbirom bodova prije ispita i bodova sa ispita.

Sve greške, kao i uvid u test, studenti mogu prijaviti u utorak, 4. juna od 10h u kabinetu 11. 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 181