Fakultet političkih nauka, 23.03.2020

Nastavni sadržajU dodatku studenti mogu pronaći materijal koji služi za savlađivanje gradiva kod kuće. Radi se o materijalu u PPT formatu. Uz ove sadržaje, studenti treba da koriste i obaveznu i dodatnu literaturu.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 100