Fakultet političkih nauka, 27.02.2018

Predavanje 28. II



Predavanje iz Političkog sistema Crne Gore, 28. II, neće biti održano. O nadoknadi časa studenti će biti blagovremeno obavješteni.