Fakultet političkih nauka, 05.03.2018

POLITIČKI SISTEM CRNE GOREPredavanja iz predmeta Politički sistem Crne Gore, kod Prof. dr Srđana Darmanovića, zakazana za tekuću sedmicu se otkazuju.