Fakultet političkih nauka, 23.03.2018

Simulacija parlamentarne prakse - obavještenjeSimulacija parlamentarne prakse postala je jedan od najznačajnijih i najprepoznatljivijih događaja Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka, MAPSS. U cilju povećanja učešća na simulaciji, a prepoznavajući sličnosti sa sadržajem na predmetu Politički sistem Crne Gore, studenti specijalističkih studija koji budu učestvovali u simulaciji (kao "poslanici" ili kao volonteri na događaju) biće oslobođeni pripreme simulacije na času vježbi iz PSCG, na kojem je predviđena simulacija rada Skupštine Crne Gore, a koji će biti održan 8. maja. Za učešće u simulaciji parlamentarne prakse direktni učesnici (poslanici) će dobiti tri poena, a volonteri, koji ne učestvuju direktno u diskusiji, dobiće dva poena. 

Konkurs za MAPSS-ovu Simulaciju će biti otvoren do 26.3.2018. godine zaključno sa tim danom.

Ove godine Simulacija je podržana od strane Ministarstva sporta na osnovu Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini a kroz projekat “Odluči ti!” čiji je cilj podsticanje mladih na učešće u odlučivanju.

Simulacijom će predsjedavati odbor predsjedavajućh koji će činiti po jedan član iz MAPSS-a, Ministarstva sporta  i ADAMAS-a.

Studentima koji dolaze van Podgorice, refundiraće se cijena povratne karte iz njihovog grada.

Više informacija o Simulaciji i formular za prijavu možete naći na sledećem linku: http://www.mapss.me/2018/03/11/konkurs-za-ucesce-na-simulaciji-parlamentarne-prakse/