Fakultet političkih nauka, 16.05.2018

Završni čas vježbi iz PSCGZavršni čas vježbi iz Političkog sistema Crne Gore biće održan u petak, 18. maja, u 16:15h, sala 2, za sve studijske programe.

Na vježbama će biti riječi o funkcijama Vlade Crne Gore, postojećem sastavu, načinu funkcionisanja i odnosu između Vlade i Skupštine.

Za pripremu studenti mogu koristiti postojeću literaturu (Ustav 2007, Goati, Darmanović, et. alt. Izborni i partijski sistem u Crnoj Gori, str. 34-39), Poslovnik Vlade Crne Gore i Poslovnik Skupštine (član 174 na str. 41 i članovi 187-203 na str. 44-47), kao i sajt Vlade Crne Gore: http://www.gov.me/naslovna.

Dokumenti