Građevinski fakultet, 01.04.2020

Vjezbanja modeliranje - 02.04.2020 19:29Obavještavaju se studenti da na sljedećim linkovima mogu naći upustva za formiranje modela mosta. Za sva dodatna pojašnjenja i pomoć studenti se mogu obratiti putem maila.

https://youtu.be/NQXdJ5IuxIY

https://youtu.be/HdZg-Z7mV_0

https://youtu.be/WqzvfQSuBpk

Ovo su tutuorijali za modeliranje u programu SAP2000, formirani za elaborat koji su studenti dobili na početku godine  i odnose se na računski primjer koji je demonstriran na prethodnim vježbanjima.  Linkovi za tutorijale biće postavljani sekvencijalno, tako da odgovaraju dinamici koju bi vježbanja imala da se odvijaju na klasičan način. Dakle ispred vas je jedan od 3 seta vježbanja koja se odnose na modeliranje. 

Srdačno

Iz kabineta

Broj posjeta : 390