Građevinski fakultet, 14.05.2020

Vjezbe Predm i Predr - 14.05.2020 16:59Poštovani studenti,

u prilogu obavještenja nalazi se primjer predmjera i predračuna za jedan manji PN most. Uz napomenu da se ne radi o predmjeru i predračunu koji prati računski primjer koji je razrađivan u toku semstra, na osnovu opisa pozicija i cijena koje sa nalaze u materijalu, sastaviti predmjer i predračun za sopstveni elaborat. Voditi računa da opis pozicija i količine  budu u skladu sa sopstvenom dispozicijom i proračunom. Za sva pitanja stojim vam na raspolaganju.

Iz kabineta

 

Broj posjeta : 187