Fakultet političkih nauka, 26.04.2018

PSCG - simulacija rada parlamentaNa časovima vježbi iz Političkog sistema Crne Gore, 8. maja, će biti organizovana simulacija dijela rada Skupštine, kroz pripremu i raspravu o predlozima o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Studenti mogu učesvovati u timu, kao politička partija ili kao samostalno, kao nezavisni/-e poslanici/-ce. Političke partije i imena će za biti fiktivna. Prijave timova i samostalnih učesnika mogu se obaviti najkasnije do 1. maja, nakon čega će biti objavljene detaljnije smjernice o toku i pravilima simulacije.

Učesnici simulacije treba da do časa vježbi, 8. maja, pripreme amandmane na postojeći zakon i da ih tog dana predaju saradnici u nastavi, koja će biti u ulozi predsjedavajuće.

Zakon o izboru odbornika i poslanika nalazi se u dodatku.

Napomena: Studenti koji su učestvovali u MAPSS-ovoj simulaciji parlamentarne prakse su oslobođeni učešća.

Dokumenti