Fakultet političkih nauka, 28.05.2018

Termin završnog ispitaZavršni ispit iz Političkog sistema Crne Gore biće održan u srijedu, 13. juna, u 15:15h (sale 3 i 4).