Fakultet političkih nauka, 28.06.2020

Promjena satnice ispitaIspit za smjer Evrope studije će se održati u terminu  16:15-17:30h.

Broj posjeta : 66