Građevinski fakultet, 13.07.2018

Polaganje u septembarskom ispitnom rokuNa osnovu Odluke Senata UCG 03-2248/1 od 03.07.2018. godine, a koja se odnosi na polaganje ispita u septembarskom ispitnom roku studijske 2017/2018. godine, studenti u septembarskom roku mogu polagati kolokvijume i zavrsni ispit, na nacin i pod uslovima koji su važili i za junski rok.

Raspored polaganja kolokvijuma (jedan termin za oba kolokvijuma) i zavrsnog ispita ce biti objavljen od strane prodekana za nastavu.