Građevinski fakultet, 26.06.2019

Ukupno osvojeni broj bodova i predlog ocjene nakon popravnog ispitaDokumenti

Broj posjeta : 222