Građevinski fakultet, 23.03.2020

UPUTSTVA ZA IZRADU DRUGOG DIJELA ELABORATA (II KOLOKVIJUM)U skladu sa naredbom Vlade Crne Gore i preporukama Univerziteta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/65505-univerzitet-crne-gore-upucuje-nastavno-osoblje-na-moguce-nacine-odrzavanja-nastave-onlajn), u prilogu objavljujemo uputstva za izradu drugog dijela Elaborata i dopunu uputstva za izradu prvog dijela Elaborata. Uputstvo za izradu poslednje tačke Elaborata biće naknadno objavljeno.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 118