Građevinski fakultet, 17.06.2020

Termini i uslovi za polaganje kolokvijuma i zavrsnog i popravnog ispitaSATNICA POLAGANJA:

20. juna 2020. godine:

  • od 8 do 8:45 - test (kao dio završnog ispita)
  • od 9 do 10:30 -1. kolokvijum (redovni termin);
  • od 11 - usmeni (kao dio završnog ispita) - ovaj dio ispita polagaće se u grupama od po 10 studenata (po rednom broju indeksa) , pri čemu će za svaku grupu biti predviđeno 60 minuta. Spiskovi ce biti objavljeni nakon polaganja testa na internet stranici predmeta.

30. juna 2020. godine:

  • od 8 do 8:45 - test (kao dio završnog ispita)
  • od 9 do 10:30 -2. kolokvijum (redovni termin);
  • od 11 - usmeni (kao dio završnog ispita) - ovaj dio ispita polagaće se u grupama od po 10 studenata (po rednom broju indeksa) , pri čemu će za svaku grupu biti predviđeno 60 minuta. Spiskovi ce biti objavljeni nakon polaganja testa na internet stranici predmeta.

8. jula 2020. godine:

  • od 8 do 11 -popravni kolokvijumi

USLOVI ZA POLAGANJE:

 • Na ispit (kolokvijum, test i usmeni) je potrebno donijeti indeks, a elaborat je potreban za usmeni dio ispita.
 • za test nije dozvoljena literatura
 • za 1. kolokvijum je dozvoljen izvod iz literature koji će dobiti zajedno sa zadatkom (izvod je dostupan na internet stranici predmeta)
 • za 2. kolokvijum je dozvoljen izvod iz literature koji će dobiti zajedno sa zadatkom (izvod je dostupan na internet stranici predmeta)
 • za test ne postoji prag bodova koji se mora preći da bi se bodovi računali u ukupne bodove za ocjenu
 • na kolokvijumima je potrebno osvojiti najmanje 50% maksimalnog broja bodova, da bi se bodovi računali u ukupan broj bodova za ocjenu
 • usmeni ispit će se polagati u grupama od po 10 studenata (po rednom broju indeksa) , pri čemu će za svaku grupu biti predviđeno 60 minuta. Spiskovi sa satnicom će biti objavljeni nakon polaganja testa na internet stranici predmeta
 • Studenti mogu polagati završni dio ispita koji se sastoji od testa i usmenog ispitivanja (u redovnom i popravnom roku), pri čemu se oba dijela završnog ispita moraju polagati u istom terminu. 
 •  

 

Broj posjeta : 135