Fakultet političkih nauka

Termin i raspored polaganja kolokvijuma
Obavještavaju se student koji polažu kolokvijum iz Uvoda u političke nauke, da će se redovni kolokvijum održati u petak, 06. decembra sa početkom u 17:00h, održati prema sljedećem rasporedu

SALA II : Politikologija – Međunarodni odnosi, Međunarodni odnosi, Politikologija, Novinarstvo, Evropske studije;

 

SALA III Socijalna politika i socijalni rad;

 

SALA IV Medijske studije i novinarstvo;

Broj posjeta : 140