Građevinski fakultet

Termin II kolokvijuma
Prema zahtjevu studenata II kolokvijum će se održati u ponedjeljak 28.05.2018.god. u sali 006 sa početkom u 10.00h.