Fakultet političkih nauka

Termin popravnog kolokvijuma
Popravni kolokvijum iz predmeta Političko komuniciranje održaće se u srijedu (19.05.) u 9.00.

Broj posjeta : 15