Fakultet političkih nauka

Nauka o upravljanju - Popravni kol.
Obavještavaju se studenti II godine smjera Politikologija da će se Popravni kol. iz predmeta Nauka o upravljanju održati u petak, 19.01.2018. godine u 8h u kabinetu predmetnog profesora.