Fakultet političkih nauka, 09.12.2017

Gradivo za drugi kolokvijumZa drugi kolokvijum iz Diplomatskog pregovaranja, koji će biti održan 16. 12, pripremaju se sljedeća poglavlja iz knjige Međunarodno pregovaranje (Kovačević, 2004):

  • "Razvijanje pregovaračkog umijeća" (str. 127-144);
  • "Pregovarački proces" (str. 145-176);
  • "Jezik u diplomatiji i pregovaranju" (str. 177-194);
  • "Tajna diplomatija", case studies: Londonski ugovor iz 1915. i Pregovori između Izraelaca i Palestinaca 1992-1993. godine (str. 195-198, 219-256);
  • "Shuttle diplomatija", case study: Dejtonski pregovori (str. 257-282);
  • "Alibi diplomatija", case study: Pregovori u Rambujeu (str. 283-310).