Fakultet političkih nauka, 19.11.2018

Gradivo za kolokvijum, Diplomatsko pregovaranjeZa kolokvijum iz Diplomatskog pregovaranja pripremaju se strane 25-113, 240-257, 283-308 iz knjige Međunarodno pregovaranje (Kovačević, Ž. 2004), osim poglavlja VI, "Mirovne konferencije".