Fakultet političkih nauka, 03.12.2017

Engleski jezik stručni I - kolokvijumKolokvijum iz predmeta Engleski jezik stručni I će se održati u subotu, 9. decembra, od 9.00h do 10.00h.

Studenti su dužni da pri sebi imaju sredstvo identifikacije sa digitalnom fotografijom (lična karta, vozačka dozvola, pasoš i sl.).