O Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Fakultet upisuje kreativne, sposobne i zdrave mladiće i djevojke koji žele svestran razvoj ličnosti uz moto 'Zdravlje i znanje'. Fizičko vaspitanje i sport predstavljaju naučnu oblast, koja spada u najsloženije oblasti istraživanja, koja su aktuelna na početku trećeg milenijuma. Prvo zbog toga što za objekat imaju čovjeka, jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu, čije fiziološke procese i psihičko funkcionisanje savremena nauka nije do kraja istražila, iako nauka raspolaže sredstvima visokog tehnološkog dometa, ona se praktično nalazi tek na početku poznavanja složene strukture, koja se zove čovjek. O tome će se na našem fakultetu uvijek voditi računa i težiti dostizanju standarda razvijenih zemalja. Fakultet raspolaže sa Centrom za dijagnostikovanje u sportu, internet salom, sportskom bibliotekom, studentskim klubom, amfiteatrom, učionicama, savremenim kabinetima.

Preuzmite VODIČ ZA STUDENTE

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.