Osnovne informacije
Kancelarija za digitalne inovacije je osnovana u sklopu projekta Erasmus+ Projekta 619099-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP, skraćeno DigNest. Dio je Crnogorskog akademskog centra za digitalne inovacije (MNE Academic DIH) http://www.daih.me/

Vizija
Cilj Kancelarije za digitalne inovacije je da obezbijedi sinergiju između visokog obrazovanja i kompanija i omogući kompanijama da putem digitalizacije postanu konkurentnije kroz unapređenje svojih poslovnih/proizvodnih procesa, kao i proizvoda i usluga.

Misija
Razvijena i konkurentna privreda zasnovana je na znanju i resursima koji treba da se koriste kroz srodne prioritete nacionalne strategije pametne specijalizacije. Kancelarija za digitalne inovacije ima misiju da kombinuje industrijski model rada sa naučnom kompetencijom i podstiče inovacije, formirajući ekosistem za istraživanje i razvoj koji bi pružio značajne benefite za privredne subjekte, čineći ih konkurentnijim putem napredne digitalizacije.

Memorandumi o razumijevanju

Cilj DigNest projekta je da podrži modernizaciju visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori i ojača njihovu saradnju sa vodećim preduzećima na tržištu. Primarni fokus je maksimiziranje koristi od digitalnih tehnologija u prioritetnim oblastima poljoprivrede i zdravstva, istovremeno osiguravajući da se diplomci, budući stručnjaci i radna snaga uspješno prilagode digitalnom dobu. Saradnja i umrežavanje su od suštinskog značaja kako bi osigurali da se samo najbolje prakse izvoze u druge regione, dok se istovremeno uvozi neophodna stručnost, kako bi se podstakao rast efikasnog i inovativnog ekosistema.

Cilj I
Jačanje odnosa između visokoškolskih ustanova i nacionalne ekonomije u Crnoj Gori stvaranjem MNE Akademskog centra
Cilj II
Podizanje nivoa kompetencija i vještina osoblja visokoškolskih ustanova
Cilj III
Povećanje kvaliteta visokog obrazovanja kroz nove oblike praktičnih obuka i proučavanja digitalizovanog tržišta rada
Cilj IV
Poboljšanje internalizacije visokoškolskih ustanova, kroz umrežavanja sa drugim centrima za digitalne inovacije i centrima kompetencija, razmjenu znanja i stručnost

Zadaci i aktivnosti Kancelarije se u najbitnijem usmjeravaju na sledeće:

  • pružanje podrške razvoju konkuretne ekonomije u prioritetnim oblastima u cilju unapređenja veze između Univerziteta Crne Gore i okruženja;
  • uvođenje digitalnih tehnologija i učenja za razvoj poslovanja, te digitalnu transformaciju u svim segmentima privrednih aktivnosti;
  • koordinacija aktivnosti za unapređenje digitalnih kompetencija, kao i koordinacija obuka u digitalnom preduzetništvu za razne djelatnosti u CG;
  • obezbjeđivanje praktične obuke za studente u saradnji sa kompanijama i podršku njihovim inovativnim start-up idejama.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.