Rektorat, 25.02.2017

Osnovne informacije - Centar za doktorske studijeCentar za doktorske studije djeluje u funkciji poboljšanja kvaliteta doktorskih studija, veće međunarodne prepoznatljivosti Univerziteta u okviru evropskog istraživačkog prostora i oblasti visokog obrazovanja, kao i pospješivanja multidisciplinarnog pristupa doktorskim studijama i povezivanja sa privredom i društvom.


 

Centar, između ostalog, definiše definiše oblasti doktorskh studija, organizuje nastavu, odobrava plan rada i angažovanje nastavnika na doktorskim studijama, podstiče, organizuje i ostvaruje istraživačke poduhvate multidisciplinarnog karaktera i obavlja druge aktivnosti u oblasti doktorskh studija.

Pozivamo Vas da upišete doktorske studije na UCG jer Vaš talenat i rad i inspirativni i referentni mentori garantuju uspjeh.

 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 243

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: doktorskestudije@ucg.ac.me