Rektorat, 25.02.2017

Osnovne informacije - Centar za međunarodnu saradnjuU okviru Centra funkcionišu Kancelarija za međunarodnu saradnju i Kancelarija za razvoj karijere. U Kancelariji za međunarodnu saradnju, između ostalog, pruža se podrška mobilnosti studenata i nastavnog osbolja, kao i podrška studentima i predavačima koji dolaze na naš univerzitet.


Kancelarija organizuje informativne dane, seminare, radionice i prezentacije programa mobilnosti i mogućnosti prijave za stipendije. Takođe, Kancelarija pruža i savjetodavnu pomoć akademskom osoblju prilikom prijavljivanja i vođenja međunarodnih projekata, organizuje predavanja i radionice za zaposlene na Univerzitetu o mogućnostima uključivanja u međunarodne programe.

U Kancelariji za razvoj karijere radi se na unapređenju karijera i kompetencija studenata i nastavnika, kao i uspostavljanju saradnje sa institucijama u javnom i privatnom sektoru. Planiraju se i realizuju informativni dani o mogućnostima za razvoj karijere, radionice, obuke, predavanja i gostovanja stranih eksperata.

Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere organizuje konsultacije za studente od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 13.00 - 15.00 časova

KONSULTACIJE

U periodima kada su otvoreni konkursi za programe mobilnosti, Kancelarija organizuje zajedničke konsultacije sa studentima koji planiraju prijavu. Informacije o terminima zajedničkih konsultacija objavljuju se na web-sajtu Univerziteta. 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2, Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 (0) 20 414 250

Faks: +382 (0) 20 414 253

Mail: irouom@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Ana Dragutinović