Kancelarija za međunarodnu saradnju i mobilnost
Kancelarija za međunarodnu saradnju i mobilnost administrira i pruža podršku mobilnosti studenata i nastavnog/nenastavnog osoblja, kao i studentima i osoblju koji dolaze na naš Univerzitet.

Kancelarija organizuje informativne dane, seminare, radionice i prezentacije programa mobilnosti i predstavlja mogućnosti za prijave za stipendije. Takođe, Kancelarija pruža i savjetodavnu pomoć akademskom osoblju prilikom prijavljivanja i vođenja međunarodnih projekata, organizuje predavanja i radionice za zaposlene na Univerzitetu o mogućnostima uključivanja u međunarodne programe.

Kancelarija za međunarodnu saradnju i mobilnost zadužena je za pripremu strategije međuuniverzitetske i međunarodne saradnje, učestvovanje i pripremu aplikacija za međunarodne projekte, koordinaciju mobilnosti studenata i osoblja Univerziteta. Takođe,  koordinira aktivnosti međunarodne saradnje univerzitetskih jedinica, i zadužena je za edukaciju nastavnog i administrativnog osoblja za primjenu usvojenih programa saradnje, uključujući apliciranje za projekte i stipendije.

Preko Kancelarije, Univerzitet sarađuje sa univerzitetima iz inostranstva, uključuje se u međunarodna tijela i mreže, ali i sarađuje sa nacionalnim institucijama, resornim ministarstvima, privatnim kompanijama i udruženjima.

U periodima kada su otvoreni konkursi za programe mobilnosti, Kancelarija organizuje zajedničke konsultacije sa studentima koji planiraju prijavu. Informacije o terminima zajedničkih konsultacija objavljuju se na web-sajtu Univerziteta.

Kancelarija organizuje konsultacije za studente i osoblje od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 13:00 do 15:00 časova. Termin za konsultacije potrebno je unaprijed dogovoriti putem e-mail adrese irouom@ucg.ac.me.

Kontakt:
Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 414 250
              +382 (0) 20 414 293 
E-mail:  irouom@ucg.ac.me

Ana Dragutinović, Rukovoditeljka Kancelarije
T: +382 (0) 20 414 250 
F: +382 (0) 20 414 253
@: ana.dragutinovic@ucg.ac.me
@: anat@ucg.ac.me

Isidora Lakić, Saradnica za mobilnost studenata i istraživača
T: +382 (0) 20 414 293
F: +382 (0) 20 414 253
@: isidora.lakic@ucg.ac.me 
@: isidoral@ucg.ac.me

Nikolina Radulović, Saradnica za mobilnost studenata i istraživača
T: +382 (0) 20 414 293
F: +382 (0) 20 414 253
@: nikolina.radulovic@ucg.ac.me 
@: nikolinar@ucg.ac.me

Jelena Pelević, Administrativna asistentkinja
T: +382 (0) 20 414 293
F: +382 (0) 20 414 253
@: jelena.pelevic@ucg.ac.me 
@: pelevic.j@ucg.ac.me

Lejla Jusić, Administrativna asistentkinja
T: +382 (0) 20 414 293
F: +382 (0) 20 414 253
@: lejla.jusic@ucg.ac.me 
@: jusic.l@ucg.ac.me 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.