Rektorat, 25.02.2017

Osnovne informacije - Centar za međunarodnu saradnjuU okviru Centra funkcionišu Kancelarija za međunarodnu saradnju i Kancelarija za razvoj karijere.

Kancelarija za međunarodnu saradnju administrira i pruža podršku  mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, kao i studentima i      predavačima koji dolaze na naš Univerzitet.


Kancelarija organizuje informativne dane, seminare, radionice i prezentacije programa mobilnosti i predstavlja mogućnosti za prijave za stipendije. Takođe, Kancelarija pruža i savjetodavnu pomoć akademskom osoblju prilikom prijavljivanja i vođenja međunarodnih projekata, organizuje predavanja i radionice za zaposlene na Univerzitetu o mogućnostima uključivanja u međunarodne programe. 
 

KONSULTACIJE

Kancelarija organizuje konsultacije za studente i osoblje od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 13.00 - 15.00 časova.

Termin za konsulatacije potrebno je unaprijed dogovoriti putem e-mail adrese irouom@ucg.ac.me .

U periodima kada su otvoreni konkursi za programe mobilnosti, Kancelarija organizuje zajedničke konsultacije sa studentima koji planiraju prijavu. Informacije o terminima zajedničkih konsultacija objavljuju se na web-sajtu Univerziteta. 

KONTAKT

Image

Adresa: Cetinjska 2, Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 (0) 20 414 250

Faks: +382 (0) 20 414 253

E-mail: irouom@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Ana Dragutinović