Osnovne informacije - Centar za međunarodnu saradnju

25.02.2017


Kancelarija za međunarodnu saradnju administrira i pruža podršku  mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, kao i studentima i  predavačima koji dolaze na naš Univerzitet.


Kancelarija organizuje informativne dane, seminare, radionice i prezentacije programa mobilnosti i predstavlja mogućnosti za prijave za stipendije. Takođe, Kancelarija pruža i savjetodavnu pomoć akademskom osoblju prilikom prijavljivanja i vođenja međunarodnih projekata, organizuje predavanja i radionice za zaposlene na Univerzitetu o mogućnostima uključivanja u međunarodne programe. 

Kancelarija za međunarodnu saradnju zadužena je za pripremu strategije međuuniverzitetske i međunarodne saradnje, učestvovanje i pripremu aplikacija za međunarodne projekte, koordinaciju mobilnosti studenata i osoblja Univerziteta. Takođe,  koordinira aktivnosti međunarodne saradnje univerzitetskih jedinica, i zadužena je za edukaciju nastavnog i administrativnog osoblja za primjenu usvojenih programa saradnje, uključujući apliciranje za projekte i stipendije. 

Preko Kancelarije, Univerzitet sarađuje sa univerzitetima iz inostranstva, uključuje se u međunarodna tijela i mreže, ali i sarađuje sa nacionalnim institucijama, resornim ministarstvima, privatnim kompanijama i udruženjima.

 

KONSULTACIJE

Kancelarija organizuje konsultacije za studente i osoblje od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 13.00 - 15.00 časova.

Termin za konsulatacije potrebno je unaprijed dogovoriti putem e-mail adrese irouom@ucg.ac.me .

U periodima kada su otvoreni konkursi za programe mobilnosti, Kancelarija organizuje zajedničke konsultacije sa studentima koji planiraju prijavu. Informacije o terminima zajedničkih konsultacija objavljuju se na web-sajtu Univerziteta. 

KONTAKT

Adresa: Cetinjska 2, Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 (0) 20 414 250

Faks: +382 (0) 20 414 253

E-mail: irouom@ucg.ac.me

 

Ana Dragutinović, Rukovodilac kancelarije

Isidora Lakić, Saradnik za mobilnost studenata i istraživača

Nikolina Radulović, Saradnik za mobilnost studenata i istraživača

Nikola Pavlović, Asistent na projektima

Jelena Simeunović, Prevodilac

 

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.