Rektorat, 25.02.2017

Osnovne informacije - Centar za međunarodnu saradnjuU okviru Centra funkcionišu Kancelarija za međunarodnu saradnju i Kancelarija za razvoj karijere.

Kancelarija za međunarodnu saradnju pruža administrira i pruža podršku mobilnosti studenata i nastavnog osbolja, kao i studentima i predavačima koji dolaze na naš univerzitet.


Kancelarija organizuje informativne dane, seminare, radionice i prezentacije programa mobilnosti i predstavlja mogućnosti za prijave za stipendije. Takođe, Kancelarija pruža i savjetodavnu pomoć akademskom osoblju prilikom prijavljivanja i vođenja međunarodnih projekata, organizuje predavanja i radionice za zaposlene na Univerzitetu o mogućnostima uključivanja u međunarodne programe. 

KONSULTACIJE

Kancelarija organizuje konsultacije za studente i osoblje od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 13.00 - 15.00 časova.

U periodima kada su otvoreni konkursi za programe mobilnosti, Kancelarija organizuje zajedničke konsultacije sa studentima koji planiraju prijavu. Informacije o terminima zajedničkih konsultacija objavljuju se na web-sajtu Univerziteta. 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2, Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 (0) 20 414 250

Faks: +382 (0) 20 414 253

Mail: irouom@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Ana Dragutinović