Rektorat

Osnovne informacije - Komunikacijski i PR centar
Osnovne informacije - Komunikacijski i PR centar

U okviru Komunikacijskog i PR centra realizuju se komunikacione aktivnosti na nivou Univerziteta i u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta.


U centru se se obavljaju poslovi internog PR-a i kreiranja strateških djelovanja u oblasti odnosa sa javnošću.

Centar je zadužen i za praćenje i informisanje medija, kao i posredovanje između Univerziteta i javnosti. Takođe, Centar organizuje različite događaje na Univerzitetu, priprema promotivni i drugi materijal neophodan za uspješni proces internog i eksternog komuniciranja na Univerzitetu. 

 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2, Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 (0) 20 414 247

Mail: vesna.vukadinovic@ac.me

Kontakt osoba:  Vesna Vukadinović