Osnovne informacije - Centar za transfer tehnologija i stručne usluge

25.02.2017


Kako bi se osnažila veza između Univerziteta i društvenog i biznis okruženja, planirano je osnivanje Centra za transfer tehnologija i stručne usluge. 


Kako bi se osnažila veza između Univerziteta i društvenog i biznis okruženja, planirano je osnivanje Centra za transfer tehnologija i stručne usluge. Predviđeno je da Centar radi na unapređenju mogućnosti za efikasnu i efektivnu primjenu naučno-istraživačkih rezultata Univerziteta, sa ciljem razvoja privrede i društva. Takođe, u Centru će se raditi i na podsticanju transfera znanja između Univerziteta i privrede, pružanju podrške u plasmanu novih tehnologija i inovacija, povezivanju relevantnih subjekata i uspostavljanju mreža saradnje sa ciljem intenzivnijeg transfera tehnologija. 

Podizanje svijesti o intelektualnoj svojini i uvećanju kapaciteta transfera tehnologija na Univerzitetu, promocija inovativnosti i preduzetništva unutar studentske i nastavničke populacije, kao i održavanje konferencija, savjetovanja, workshop-ova i sajmova biće u nadležnosti Centra.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.