Osnovne informacije i kontakti
Osnovne informacije i kontakti

Centralna biblioteka Univerziteta Crne Gore je biblioteka opštenaučnog karaktera i otvorenog tipa, podrška nastavno-obrazovnim i naučnoistraživačkim procesima na Univerzitetu i u zemlji.

Korisnici i čitaonica

Korisnici Biblioteke su studenti, nastavnici i saradnici, naučnici i istraživači, ali i svi drugi potencijalni korisnici kojima su potrebni servisi i usluge Biblioteke.

Članstvo je besplatno, a bibliotečka građa može se koristiti u čitaonici i pozajmicom. Čitaonica Biblioteke nalazi
se u prizemlju zgrade tehničkih fakulteta.

Fondovi i zbirke

Osim fondova monografskih i serijskih publikacija (to jest knjiga, udžbenika, zbornika radova, novina, časopisa, magazina i sl), Biblioteka posjeduje zbirku doktorskih, magistarskih i master radova odbranjenih na Univerzitetu Crne Gore, zbirku referensnih publikacija i dva legata.

Elektronski katalog

Fondovi i zbirke Biblioteke mogu se pretraživati preko onlajn kataloga.

Uz pomoć e-kataloga COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) korisnici mogu:

  • saznati da li Biblioteka posjeduje određenu publikciju;
  • da li publikaciju mogu koristiti samo u čitaonici ili je dozvoljena pozajmica;
  • da li se određena publikacija čuva u nekoj drugoj crnogorskoj biblioteci ili u biblioteci u okviru regionalne bibliotečke mreže COBISS.net.

Moja biblioteka

Uz pomoć servisa Moja biblioteka na platformi COBISS članovi Biblioteke mogu onlajn rezervisati građu, produžiti
rok pozajmice, skenirati bar-kod publikacije... Aplikaciju Moja biblioteka (mCOBISS) podržavaju svi smart telefoni.

Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore

U Digitalnom arhivu Univerziteta Crne Gore – PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital
Resources and Assets) čuvaju se sve vrste digitalnih dokumenata i objekata u okviru nastavnog i naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu. Digitalni repozitorijum dostupan je na e-adresi phaidra.cis.ac.me.

E-teze

U integralnom dijelu Digitalnog repozitorijuma E-teze čuvaju se isključivo doktorske disertacije odbranjene na Univerzitetu Crne Gore. Disertacije se mogu pretraživati i preuzimati putem linka eteze.ucg.ac.me.

Kontakti

Centralna univerzitetska biblioteka / Rektorat Univerziteta Crne Gore

Adresa: Cetinjska br. 2, 81000 Podgorica

tel. pozajmica i korisnici: +382 68 814 825
tel. administracija: +382 20 414 245

e-mail pozajmica: cubpg-pozajmica@ucg.ac.me 
e-mail korisnici: biblioteka@ucg.ac.me 
e-mail administracija: cub@ucg.ac.me

FacebookCUB
InstagramCUB
TwitterCUB
YoutubeCUB
 
Radno vrijeme

Čitaonica: Ponedjeljak - petak: 07.00 - 21.00 h / Subota: 07.30 - 15.00 h

Administracija: Ponedjeljak - petak: 08.00 - 16.00 h 

Direktorka

mr Bosiljka Cicmil, bibliotekarka savjetnica 
Tel: +382 20 414 246 
e-mail: bcicmil@ucg.ac.me

Administracija

Milica Barac, administrativna asistentkinja
Tel: +382 20 414 245 
e-mail: mbarac@ucg.ac.me

Dostavljanje na uvid javnosti i depozit doktorskih i magistarskih / master radova

Milica Barac, administrativna asistentkinja
Tel: +382 20 414 245 
e-mail: mbarac@ucg.ac.me

Čitaonica

Danijela Boljević, viša knjižničarka
tel: +382 68 814 825
e-mail: danijelab@ucg.ac.me 

Tanja Đurović, viša knjižničarka
tel: +382 68 814 825
e-mail: tanjadj@ucg.ac.me 

Nabavka bibliotečke građe

mr Ognjen Savić, viši bibliotekar
Tel: +382 20 414 245
e-mail: ognjens@ucg.ac.me

Katalogizacija

Nikoleta Kovačević, bibliotekarka savjetnica
e-mail: knikolet@ucg.ac.me

Nina Đelević, bibliotekarka savjetnica
e-mail: ninadj@ucg.ac.me

Depo

Marijana Ćeranić, knjižničarka
e-mail: maki@ucg.ac.me Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.