Projektna kancelarija - osnovne informacije
Projektna kancelarija  - osnovne informacije

 

 

 

 

 

 

Projektna kancelarija Univerziteta Crne Gore (PO UCG) je dio Centra za međunarodnu saradnju i razvoj karijere u Rektoratu. Osnovana je u aprilu 2022. godine.

PO UCG služi kao centralna tačka institucije za iniciranje projekta, podršku implementaciji projekta, podrška upravljanju projektima i njihovim finansijama. Kancelarija podržava i inicira ključne prakse vezane za portfolio Univerziteta i upravljanje projektima, i distribuira relevantne informacije pružajući ekspertizu, savjete i tehničku podršku organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore, omogućavajući u okviru navedenih djelokruga svojih nadležnosti optimizaciju resursa:

  • Uspostavljanje i implementiranje najboljih praksi upravljanja projektima, koje povećavaju efikasnost, unapređuju saradnju, omogućavaju pozitivnu projektnu kulturu i na taj način osiguravaju uspješnu implementaciju projekata.
  • Pružanje smjernica tokom životnog ciklusa projekta, od početne ideje do završetka realizacije projekta.
  • Podrška i učešće u implementaciji, izvještavanju i finansijskom upravljanju/nadgledanju sprovođenja projekata.
  • Omogućava stratešku podršku pokretanju projekta (obrada zahtjeva za podnošenje projekata), obezbeđujući da se projektne ideje i predlozi razmatraju na koherentan i transparentan način.
  • Pruža alate/savjete za upravljanje projektima, i gdje je primjenjivo/moguće održive šablone i/ili vodiče za upravljanje projektima, za podršku planiranju, donošenju odluka, programskom i projektnom radu, samim tim poboljšavajući realizaciju projekata.
  • Podrška pothranjivanju relevantnih informacija o projektima – reference.

 O kancelariji


Kontaktirajte nas!

E-mail kancelarije - projects@ucg.ac.me

Rukovodilac:
dr Srna Sudar
srna@ucg.ac.me
020 414 204

Savjetnik za upravljanje projektima
Vladan Perazić
vladanp@ucg.ac.me 
020 414 264
Projektni službenik/savjetnik:
mr Filip Petrović
fpetrovic@ucg.ac.me
020 414 264
Savjetnik za upravljanje finansijama projekata:
Nikola Pavlović
nikolap@ucg.ac.me
020 414 242

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.