Odjeljenje za jezičku internacionalizaciju Univerziteta
Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji pruža podršku procesu internacionalizacije na Univerzitetu Crne Gore kroz organizovanje kurseva jezika namijenjenih nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta, kako bi efikasnije mogli učestvovati u procesu internacionalizacije Univerziteta, kao i nastavnom osoblju inostranih univerziteta i stranim studentima, koji na Univerzitetu Crne Gore učestvuju u procesu internacionalizacije kao gostujući predavači i istraživači ili kao studenti na razmjeni. Jezička podrška internacionalizaciji podrazumijeva organizovanje kurseva stručnog engleskog jezika na različitim nivoima, sa predavčima koji su profesori stručnog engleskog jezika na Univerzitetu Crne Gore.

Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji organizuje i kurseve crnogorskog jezika za strane studente i nastavno osoblje sa inostranih univerziteta, kako bi se mogli uspješno integrisati u crnogorsku akademsku zajednicu i bolje upoznati crnogorsku kulturu.

Kursevi crnogorskog jezika za dolazne studente organizuju se svakog semestra.

Kontakt: irouom@ucg.ac.me

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.