Osnovne informacije
Osnovne informacije

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) je institucionalno predstavničko tijelo studenata na Univerziteta Crne Gore koje predstavlja populaciju koja broji više od 20 hiljada studenata. 

Od svog osnivanja 31. maja 2004. godine, Studentski parlament kontinuirano radi na poboljšanju uslova studentskog života i jačanju studentske populacije u Crnoj Gori. Sa predstavnicima u Upravnom odboru, Senatu, Etičkom odboru, Centru za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore i Savjetu za visoko obrazovanje, Studentski parlament učestvuje u procesu odlučivanja u ime studenata, s najmanje 20% učešća u svakom od upravljačkih tijela na Univerzitetu Crne Gore. 

Svojom misijom Studentski parlament UCG studentsku populaciju čini kategorijom stanovništva čiji glas se čuje i čiji se interesi poštuju. U tom cilju, za čije je ostvarenje potrebna podrška svih struktura društva, ohrabruje se studentski aktivizam, uključenost u društvene procese i društveni život. Od maja 2016. godine, Studentski parlament Univerziteta Crne Gore punopravni je član Evropske studentske unije (ESU) – krovne organizacije nacionalnih studentskih unija iz cijele Evrope, čime je djelovanje uzdigao na međunarodni nivo.

Studentski parlament sprovodi programe iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta, sarađuje sa institucijama, ustanovama i organizacijama značajnim za položaj studenata. Najvažniji projekti naše organizacije su Sajam sezonskih poslova ,,Summer job’’, projekat „Studentska solidarnost“, brojni edukativni, humanitarni i kulturni projekti, kao i studentska takmičenja koja se realizuju kako na nivou fakulteta tako i na državnom nivou. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.