Informacije o časopisu
Istorijat

 Istorijski zapisi je najstariji naučni časopis u Crnoj Gori. Izdaje ga Istorijski institut Crne Gore od 1948, nastavljajući tradiciju časopisa „Zapisi“ koji je osnovan 1927. godine i izlazio je izmedju dva svjetska rata. Časopis je uglavnom orjentisan na radove koji se bave različitim aspektima crnogorske istorije, kao i drugim ličnostima, događajima i procesima na širem prostoru Balkana, evropske i globalne istorije koja je imala uticaja na Crnu Goru. Iako je većina radova iz oblasti istoriografije, časopis nije ograničen samo na nju, već objavljuje i mnoge rezultate socioloških, arheoloških, filoloških, ekonomskih i drugih sličnih istraživanja koja su fokusirana na ovaj dio Evrope. Časopis je prepoznat kao odličan pregled radova velikog broja međunarodnih i regionalnih istraživača koji se bave temama relevantnim kako za njihove zemlje tako i za Crnu Goru. Časopis je trenutno uključen u dve baze časopisa – CEEOL (Central Eastern European Library) i EBSCO (Historical Abstracts with Full Text).

Za istaknuti doprinos izučavanju istorije, “Istorijski zapisi” su, povodom pedesete godišnjice izlaženja, 1977. godine odlikovani Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom.

 

Cilj

Časopis "Istorijski zapisi" objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti istorije, diplomatskih odnosa, sociologije, arheologije i istorije umetnosti. Časopis teži visokom naučnom kvalitetu i međunarodnom značaju, autori su pretežno naučnici iz jugoistočne Evrope, kao i drugi međunarodni istraživači u cilju stimulisanja kontakte i razmene znanja negujući naučnu produktivnost.

 

Kontakt

Istorijski institut Crne Gore

Bulevar Revolucije 5
81000 Podgorica
Crna Gora,

 tel: +382 20 241 336; mob. tel: +382 67 243 550

 istorijskizapisi@gmail.com ili ii@ac.me

“Istorijski zapisi” izlaze dva puta godišnje. Vlasnik i izdavač: Istorijski institut Crne Gore u Podgorici.

Rukopise treba slati Redakciji “Istorijskih zapisa”, Istorijski institut Crne Gore, 81000 Podgorica, Bulevar revolucije 5, pošt. fah 96, e-mail: istorijskizapisi@gmail.com, tel. 020/241- 336. Rukopisi se ne vraćaju.

Godišnja pretplata iznosi za Crnu Goru 15 €, a za inostranstvo 30 €. Cijena po jednom broju u prodaji za Crnu Goru je 4 €, a dvobroja 8 €. Pretplata se šalje na adresu: Istorijski institut Crne Gore - Podgorica, na račun 510-8148-40 kod Crnogorske komercijalne banke.

Biblliografiju dosadašnjih izdanja "Istorijskih zapisa" možete naći u dodatku ove objave (dokument je na dnu ove stranice).Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.