Semestar: 3
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Definiše i objasni pojam računovodstva kao i značaj računovodstva 2.Nabroji i objasni osnovne računovodstvene kategorije, objasni svrhu i značaj instrumenata u organizacii računovodstvene procedure, kao i razumije značaj računovodstvene regulative; 3.Definiše i nabroji osnovne finansijske iskaze, sa posebnim naglasnom na Bilans stanja i Bilans uspjeha; 4.Definiše, prepozna i klasifikuje imovinu preduzeća kao i proknjiži poslovne promjene koje nastaju na njima; 5.Definiše, prepozna i klasifikuje obaveze predeuzeća kao i proknjiži poslovne promjene vezano za njih; 6.Definiše, prepozna i klasifikuje prihode i rashode preduzeća i proknjiži poslovne promjene vezane za njih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ FILIPOVIĆ
SOFIJA SEKULIĆ

Termin popravnog završnog ispita i praktičnog testa

Zadatak za vježbe - 12.11.

Vježbe - 12.10.2021.

Vježbe - 29.10.2021.

Vježbe 22.10. - Hitno obavještenje

I predavanje; Plan rada