ENGLESKI JEZIK (STRUKE)


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA WILFORD2x1
12S+27P
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
12S+27P