ENGLESKI JEZIK (STRUKE)


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA WILFORD2x1
9B+61S+49P
PETAR BOŽOVIĆ2x1
9B+61S+49P