Maja Milanović


Maja Milanović
Šifra: 285043
Prezime i ime: Maja Milanović
Titula:
Zvanje: viši lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne1POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1ENGLESKI I0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK (III STEPEN)0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II2 x 12 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3STRANI JEZIK - ENGLESKI III0 x 02 x 20 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)2 x 12 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije