Maja Milanović

Maja Milanović

viši lektor | Filološki fakultet

Maja Milanović je rođena u Jagodini. Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu, a nakon završene srednje škole upisuje Filološki fakultet u Beogradu (Odsjek za engleski jezik i književnost) na kom je diplomirala 1994. godine Od 1995 – 2007 je radila kao nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi Oktoih. 1996 je pohađala intenzivnu obuku za nastavnike u organizaciji Britanskog savjeta (COTE – Certificate for Overseas Teachers of English). U periodu od 1997 – 2002 pohađala je više seminara i obuka...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Termin održavanja ispita

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Pregled radova završnog ispita

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Termini održavanja završnog ispita

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Termin popravnog kolokvijuma za G1 i G2

Ekonomija-Engleski jezik (IV stepen)

Rezultati u prvom avgustovskom roku

Ekonomija-Engleski jezik (V stepen)

Ispit u septembarskom roku

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Rezultati drugog avgustovsko-septembarskog roka - Engleski jezik III

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

KONAČNI REZULTATI nakon pregleda radova

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Rezultati popravnog završnog ispita

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Ažurirani rezultati popravnog kolokvijuma

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Raspored izlaganja prezentacija za grupu G2 i G1