Maja Milanović

Maja Milanović

viši lektor | Filološki fakultet

Maja Milanović je rođena u Jagodini. Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu, a nakon završene srednje škole upisuje Filološki fakultet u Beogradu (Odsjek za engleski jezik i književnost) na kom je diplomirala 1994. godine Od 1995 – 2007 je radila kao nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi Oktoih. 1996 je pohađala intenzivnu obuku za nastavnike u organizaciji Britanskog savjeta (COTE – Certificate for Overseas Teachers of English). U periodu od 1997 – 2002 pohađala je više seminara i obuka...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK0 x 02 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1STRANI JEZIK - ENGLESKI I2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK (III STEPEN)0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2STRANI JEZIK - ENGLESKI II0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK (IV STEPEN)2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3STRANI JEZIK - ENGLESKI III0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3STRANI JEZIK - ENGLESKI0 x 02 x 20 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)2 x 12 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5ENGLESKI JEZIK (STRUKE)2 x 12 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6STRANI JEZIK - IZBORNI0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne7ENGLESKI JEZIK0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave