TRGOVINSKI MENADŽMENT


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG IVANOVIĆ