TRGOVINSKI MENADŽMENT


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG IVANOVIĆ2x1
1S+1P

Završni ispit - upis ocjena

Nova objava - 02.04.2019 10:27

Konsultacije i Raspored kolokvijuma

Dodatan rok

Popravni ispit

Rezultati popravnog kolokvijuma