Vladimir Đurišić


Vladimir Đurišić
Šifra: 115054
Prezime i ime: Vladimir Đurišić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne2OSNOVE MARKETINGA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2OSNOVE MARKETINGA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2BIZNIS0 x 02 x 20 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2OSNOVE MARKETINGA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne2OSNOVE MARKETINGA0 x 02 x 20 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2BIZNIS0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3STRATEGIJSKI MENADŽMENT0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3STRATEGIJSKI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3STRATEGIJSKI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4ISTRAŽIVANJE MARKETINGA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA0 x 02 x 30 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4PRINCIPI MARKETINGA0 x 02 x 30 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5MARKETING0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MARKETING U TRGOVINI0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5ISTRAŽIVANJE MARKETINGA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5ISTRAŽIVANJE MARKETINGA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne7PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA0 x 02 x 30 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8STRATEGIJSKI MARKETING0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8STRATEGIJSKI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8RAZUMIJEVANJE POTROŠAČA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije