EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN ĐURAŠKOVIĆ2x1
13S+4P
2x1
13S+4P

Predlog ocjena i termin ispita

Rezultati II kolokvijuma i termin popravnog ispita

Termini kolokvijuma - 05.05. i 12.05.

Rezultati kolokvijuma

TERMIN KOLOKVIJUMA - 31.03. u 10:30

Termini kolokvijuma i prezentacija seminarskih radova