Milena Konatar


Milena Konatar
Šifra: 115012
Prezime i ime: Milena Konatar
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1OSNOVI EKONOMIJE0 x 04 x 20 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMaster1EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 02 x 20 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTSpecijalisticke2MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA3 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTSpecijalisticke2ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA3 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMaster2ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMaster2POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3PRIVREDNI SISTEM0 x 02 x 20 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4PRIVREDNI SISTEM0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TRŽIŠTE RADA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije