RAČUNOVODSTVENI IS


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analiziraju i razumiju značaj koji RIS ima u poslovnom okruženju preduzeća; 2. Kreiraju informacije koje su korisnicima bitne za donošenje poslovnih odluka; 3. Razumiju značaj koji informacione tehnologije imaju u računovodstvenom sistemu preduzeća; 4. Definiše i klasifikuje imovinu preduzeća kao i proknjiži poslovne promjene koje nastaju na njima; 5. Definiše i klasifikuje obaveze prdeuzeća kao i proknjiži poslovne promjene vezano za njih; 6. Definiše i klasifikuje prihode i rashode preduzeća i proknjiži poslovne promjene vezane za njih;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ2x1
4S