MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO BOŽOVIĆ2x1
1B+9S+6P
2x1
1B+9S+6P