MAKROSISTEM EVROPSKE UNIJE


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIJAT JOCOVIĆ
MILICA MUHADINOVIĆ

Septembarski rok