Nikola Martinović


Nikola Martinović
Šifra: 900994
Prezime i ime: Nikola Martinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1PRAVO ZA EKONOMISTE0 x 01 x 40 x 0
EFEKONOMIJAMaster2ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAMaster2MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne2POSLOVNO PRAVO0 x 02 x 20 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2POSLOVNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2NACIONALNA EKONOMIJA0 x 02 x 20 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije