EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • definiše osnovne pojmove ekonomije EU; • prepozna poziciju EU u savremenim ekonomskim tokovima; • razlikuje instrumente ekonomskih politika EU; • poveže razvoj ekonomije EU i Crne Gore; • ocjeni osnovne elemente ekonomskih politika i njihove koordinacije u EU;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ
NIKOLA MILOVIĆ

Kolokvijum

Septembarski rok

Predavanja i vjezbe

Predavanja

Plan rada

Konacni rezultati