OSNOVE MENADŽMENTA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR
IVAN RADEVIĆ