OSNOVE MENADŽMENTA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR
IVAN RADEVIĆ

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Termin popravnog završnog ispita