Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše i objasni društveni sistem, pravni sistem i državno-pravni poredak; povezuje i razlikuje pravne norme, pravne akte, pravne institute i grane prava; opisuje i objašnjava osnovne institute obligacionog i privrednog prava; opisuje i objašnjava osnovne institute stvarnog prava; objašnjava i upoređuje osnovne forme obavljanja privredne djelatnosti; razlikuje hartije od vrijednosti od ostalih pisanih isprava i ukazuje na njihov značaj u poslovnim odnosima; samostalno sastavlja i razlikuje osnovne ugovore obligacionog prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIJAT JOCOVIĆ
NIKOLA MARTINOVIĆ